Browsing Tag

how to cut onions

ପିଆଜ କାଟିବାର ସବୁଠାରୁ ୟୁନିକ୍‌ ଟିପ୍ସ; ଏମିତି କାଟିବେ ତ କେବେ ବି ବାହାରିବନି ଆଖିରୁ ଲୁହ

ପିଆଜ କାଟିବା ସମୟରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଯଦିଓ ତରକାରୀ, ଭଜା ଆଦିର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପିଆଜ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ପିଆଜ କାଟିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମନା କରି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ପିଆଜରେ ଥିବା ଏନଜାଇମ୍…

ଏହି ଟିପ୍ସ ଆପଣାଇ କାଟନ୍ତୁ ପିଆଜ, ଆଖିରୁ ବୋହିବନି ଲୁହ

ପିଆଜ ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ, ତାହାକୁ କାଟିବାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ପିଆଜ କାଟିବା ବେଳେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ। ପିଆଜରେ ଅନେକ ପରସ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ସାଇନ-ପ୍ରପେନଥିୟଲ- ଏସ-ଅକ୍ସାଇଡ଼ ନାମକ ରସାୟନ ରହିଯାଏ, ଯାହା ପିଆଜ କାଟିବା ବେଳେ ଆଖିର ଲେକ୍ରାଇମଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ…