କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତିକୁ ବିକ୍ରି କିମ୍ବା ଲିଜ ଓ ମଡଗେଜ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିବନି ସରକାରୀ ଅନୁମତି

Leave A Reply

Your email address will not be published.