ରୂପି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବାଦାମ ତେଲରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ , ଚମକିବ କେଶ

ବାଦାମ ତେଲ କେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଯାହା କେଶକୁ ଚମକାଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି କେଶରେ ବାଦାମ ତେଲ ସହିତ ମସାଜ କରାଯାଏ। ତେବେ ରୂପି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ ବାଦାମ ତେଲରେ କିଛି ଜିନିଷ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ କେଶ ଅଧିକ ଚମକଦାର ହୋଇପାରେ।

1. ଲେମ୍ବୁ ରସ

ଯଦି ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ବାଦାମ ତେଲ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୂପି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ବାଦାମ ତେଲ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ତେଲ ମିଶାଇ ନିଜ କେଶରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଶକୁ ହାଲୁକା ହାତରେ ମସାଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମସାଜ୍ ପରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ଆପଣ ୧ ଘଣ୍ଟା ପରେ କେଶକୁ ସାମ୍ପୁ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ରାତିସାରା କେଶରେ ଲଗାଇ ସାମ୍ପୁ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୂପି କମ୍ ହେବା ସହିତ ଶୀଘ୍ର କେଶ ବଢିଥାଏ।

2. ମହୁର ବ୍ୟବହାର

ବାଦାମ ତେଲ, ମହୁ ଏବଂ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏକ ପାତ୍ରରେ ତିନୋଟି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣକୁ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ୧ ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇବା ପରେ, ସାମାନ୍ୟ ସାମ୍ପୋ ସହିତ କେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ କେଶ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ କେଶ ମଧ୍ୟ ଚମକପ୍ରଦ ଦେଖାଯାଏ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.