Below header

ଏହି ୩ଟି ଉପାୟରେ ଅଁଳା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦୂର ହେବ ରୁପି ଓ କେଶ ଝଡିବା ସମସ୍ୟା

ଅଁଳା କେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଔଷଧ ଭାବରେ କାମ କରେ । କେଶ ଧଳା ହୋଇଯିବା, ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବାରେ ଅଁଳା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ଭାବେ ଆପଣ କେଶରେ ଅଁଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଆପଣମାନେ ଅଁଳାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେଶରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ । ତେବେ ଅଁଳା କେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଔଷଧ ଭାବରେ କାମ କରେ । କେଶ ଧଳା ହୋଇଯିବା, ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବାରେ ଅଁଳା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ଭାବେ ଆପଣ କେଶରେ ଅଁଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କିଛି ଲୋକ ଅଁଳା ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି କେଶ ପାଇଁ ଅଁଳା ସାମ୍ପୁ ଏବଂ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅଁଳାର ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଁଳା ପାଉଡରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଁଳାକୁ କେଶରେ ଲଗାଇବାର ୩ଟି ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ଜଣାଇବୁ । ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଧଳା କେଶକୁ କଳା କରିବା ପାଇଁ ଅଁଳା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

କେଶ ପାଇଁ ଅଁଳା ପାଉଡର ଉପକାରୀ :
ଭିଟାମିନ୍ Cରେ ଭରପୂର ଅଁଳା ଆୟୁର୍ବେଦର ଅନେକ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଁଳା ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କେଶକୁ କଳା ରଖିପାରିବେ । ଏହା ସହ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲଗୁଡିକର କ୍ଷତିରୁ କେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅଁଳା ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା କେଶ ଫାଟିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ । ତେବେ ଅଁଳା କେଶ ଧଳା ହେବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ତ୍ୱଚାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ମଇଳାକୁ ସଫା କରିଥାଏ ଏବଂ କେଶ ଝଡିବାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍‌ କରିଥାଏ । କେଶ ବଢିବାରେ ଅଁଳା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାମ କରେ । ସମସ୍ତ କେଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଁଳା ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା କେଶରେ ଥିବା ରୁପି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ ।

ଅଁଳା ପାଉଡରରେ ଦହି ମିଶାନ୍ତୁ :
ଦହି ଓ ଅଁଳା କେଶ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ଅଁଳା ଏବଂ ଦହିକୁ ମିଶାଇ ଏକ ହେୟାର ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ୨ ଚାମଚ ଅଁଳା ପାଉଡରରେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ସେହି ପେଷ୍ଟରେ ୧ ଚାମଚ ମହୁ ଏବଂ ୨ ଚାମଚ ଦହି ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହାକୁ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ । କେଶକୁ ପାଣି କିମ୍ବା କିଛି ସାମ୍ପୁରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଅଁଳାରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ହେୟାର ଟନିକ୍ :
ଅଁଳାକୁ ହେୟାର ଟନିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଅଁଳା ରସ ନେଇ ସେଥିରେ ଅଁଳା ପାଉଡର ମିଶାନ୍ତୁ । ଉଭୟ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଏକ ପତଳା ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସାମ୍ପୁରେ କେଶ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ଅଁଳା ହେୟାର ଟନିକ୍ କେଶ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କେଶକୁ ଧଳା ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ।

ଅଁଳା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ :
କେଶକୁ କଳା କରିବା ପାଇଁ ଅଁଳା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏକ ହେୟାରପ୍ୟାକ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆମଲା ପାଉଡରରେ କିଛି ପାଣି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ କେଶ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧଳା କେଶ ସ୍ୱଭାବିକ ଭାବରେ କଳା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେୟାର ମାସ୍କ ଯାହା କେଶରେ ଯାଦୁ ପରି କାମ କରେ । ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେଶର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଁଳାର ଏହି ୩ଟି ଘରୋଇ ଉପଚାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

 
KnewsOdisha ଏବେ WhatsApp ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଦେଶ ବିଦେଶର ତାଜା ଖବର ପାଇଁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ।
 
Leave A Reply

Your email address will not be published.