Truecallerରେ ଆସିଲା ଦମଦାର AI ଫିଚର, ଏବେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ଭଏସ୍

Truecaller ନିଜର ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର AI ଫିଚର ଆଣିଛି । ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭଏସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଏଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି ।

Truecaller ନିଜର ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର AI ଫିଚର ଆଣିଛି । ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭଏସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଏଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି । TrueCaller ୟୁଜରମାନେ କଲ୍ ଆଇଡିଣ୍ଟିଟିଫିକେସନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ରେପ୍ଳିକା ସ୍ୱରରେ କନଭର୍ଟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ । ଟ୍ରୁକଲରର ଏହି AI ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ଦେଶରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ ଆଉଟ କରାଯାଇଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶରେ ରୋଲ ଆଉଟ କରାଯିବ ।

ଟ୍ରୁକଲର୍ କହିଛି ଯେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ପର୍ସନାଲ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜରମାନେ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ । ଟ୍ରୁକଲର୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ ରେ ଏହାର AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଚାଟବଟରେ ଅନେକ ଫିଚର ଯୋଡିଛି ଯେପରିକି କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ, କଲ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି । AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଜରଙ୍କ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରି କଲ୍ ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର Azure AI ସ୍ପିଚ ଫକ୍ସନ ସାହାଯ୍ୟରେ, ୟୁଜରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ରେ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ।

ଟ୍ରୁକଲର୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର AI ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ କେବଳ ସୀମିତ ସ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସହଯୋଗରେ ଟ୍ରୁକଲର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛି । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପର ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି କେହି କଲ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ୟୁଜରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ପାଇବେ । ଏହି ଫିଚର ଭଏସ୍ ମେଲ୍ ପରି କାମ କରିବ । ଟ୍ରୁକଲର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରିମିୟମ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର ରୋଲ୍ ଆଉଟ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର ଆମେରିକା, କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଭାରତ, ସ୍ୱିଡେନ ଏବଂ ଚିଲିର ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି । ଏହା ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରୋଲଆଉଟ କରାଯିବ ।

ଏହିପରି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଡିଜିଟାଲ୍ AI ଭଏସ୍:

-ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ କଲର୍ ର ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଥିବା ଜରୁରୀ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହାକୁ କିଣି ପାରିବେ ।

-ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜ ଫୋନରେ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ।

-ଏହା ପରେ, ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଟିଂକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

-ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟିଂକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ।

-ତା’ପରେ ସେଠାରେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଭଏସ ସେଟ୍ କରିବାର ଅପ୍ସନ ପାଇବେ ।

-ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

-ଭଏସ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ।

-ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭଏସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.