ହାଇ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଖାଆନ୍ତୁ ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି

ପୋଦିନା ପତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତେବେ ଏହା ହାଇ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରତିକାର ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହାଇ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଖାଇପାରିବେ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପୋଦିନା ପତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଏପରି କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତେବେ ଏହା ହାଇ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରତିକାର ହୋଇଥାଏ । ବାସ୍ତବରେ ପୋଦିନା ପତ୍ରରେ କିଛି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହାକି ଗୁଟ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାତ, କୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ କଫକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ପେଟର ମେଟାବୋଲିକ୍ ରେଟ୍‌କୁ ବଢାଇଥାଏ । ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ତାହା ପ୍ରୋଟିନରେ ଭରପୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଥାଏ । ଯାହାଫଳରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆକାରରେ ଜମା ହୋଇନଥାଏ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ପୋଦିନା ପତ୍ର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୋଦିନା ଖାଇବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲଭ କ’ଣ ରହିଛି ।

ଜାଣନ୍ତୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ପୋଦିନା ପତ୍ର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
ପୋଦିନା ପତ୍ରରେ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଉପାୟରେ ପୋଦିନା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ । ତେବେ ୮ ରୁ ୧୦ଟି ତାଜା ପୋଦିନା ପତ୍ର ନେଇ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ପତ୍ରକୁ ଏକ ବ୍ଲେଣ୍ଡରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଅନ୍‌ କରି, ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଏକ ପ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୁଡ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଜୁଆଣି ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଥର ଏବଂ ୧ ଚାମଚ ଖାଆନ୍ତୁ ।

ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପୋଦିନା ପତ୍ରର ଉପକାରିତା :
ପୋଦିନା ପତ୍ରଗୁଡିକ ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍‌ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ହାଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍‌ କରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ହାଡରେ ଫୁଲା ମଧ୍ୟ କମ୍‌ କରିଥାଏ । ମେଟାବୋଲିକ୍ ରେଟ୍‌ ବଢାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଶରୀରରେ ପ୍ୟୁରିନ୍ ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଜମା ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ । ଏହିପରି ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ହଜମ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍‌ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଯଦି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଖାଇପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଚୋବାଇ ପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହାର ଚା ପିଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହାର ରସ ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ । ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଖାଇପାରିବେ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.