Browsing Tag

Anand Mahindra

ଏହି ମେସିନକୁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ମାଗଣାରେ ପାଇବେ ବିଦ୍ୟୁତ

ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣିଛନ୍ତି ଏକ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ଉପକରଣ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ, ଯାହା…